Kedves Kisgyermekes családok!

 

„A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti,hogy egyszerűen magára hagyjuk,hanem azt,hogy segítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezetet.”

                                                                  (Maria Montessori)

 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelést – gondozást végző intézmény.

 1997.évi XXXI. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény, illetve a törvény végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok:

15/1998. (IV.30. NM rendelet, mely a személye gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szól,
149/1997.(IX.10) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról,
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról,
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról.,
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
235/1997.évi (XII.17.) Korm.rend. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló, illetve Vasad Község Önkormányzatának helyi rendelete szabályozza működésünket.

 

Bölcsődekép

 

A bölcsődei nevelő munka a családi nevelésre épül, illetve azt  kiegészítve a  gyermek harmonikus fejlődése - fejlesztése szempontjából fontos, hogy a két közeg együtt működjön, nevelő szocializáló tevékenységét összehangolja.

Bölcsődénkben a nevelés –gondozás családias- derűs, nyugodt szeretetteljes légkörben folyik. Ezen felül nagyon fontosnak tartjuk a napi  információ cserét, illetve számos esetben prevenció ként szolgál az alapellátás mint olyan.

 

Bővebben: Kedves...

Kapcsolat


Cím:2211. Vasad Bem utca 92.

Vörös Gábor Zoltánné mb.intézményvezető
06-30/221-59-73

Bölcsőde telefonszáma:

0630/929-75-48